Doa Bersetubuh dan Keutamaannya


Mata Upadate -

Doa Bersetubuh dan Keutamaannya

Doa Bersetubuh dan Keutamaannya


Doa Bersetubuh - Berikut ini adalah Doa Bersetubuh, yang merupakan bagian dari rubrik Kumpulan Doa-Doa.

DOA BERSETUBUH

بِسÙ'مِ اللÙ'َهِ اللÙ'َهُمÙ'ÙŽ جَنÙ'ِبÙ'نَا الشÙ'ÙŽÙŠÙ'طَانَ وَجَنÙ'ِبِ الشÙ'ÙŽÙŠÙ'طَانَ مَا رَزَقÙ'تَنَا
(Bismillaahi Alloohumma jannibnasy syaithoona wajannibisy syaithoona maa rozaqtanaa)

Artinya :
Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhk an kami dari syetan, dan jauhkan syetan agar tidak mengganggu apa (anak) yang Engkau rezekikan kepada kami (HR. Bukhari dan Muslim)

Keterangan :
Doa ini dibaca sebelum bersetubuh. Rasulullah bersabda :

أَمَا إِنÙ'ÙŽ أَحَدَكُمÙ' إِذَا أَتَى Ø£ÙŽÙ‡Ù'لَهُ وَقَالَ بِسÙ'مِ اللÙ'َهِ اللÙ'َهُمÙ'ÙŽ جَنÙ'ِبÙ'نَا الشÙ'ÙŽÙŠÙ'طَانَ ØŒ وَجَنÙ'ِبِ الشÙ'ÙŽÙŠÙ'طَانَ مَا رَزَقÙ'تَنَا . فَرُزِقَا وَلَدًا ØŒ Ù„ÙŽÙ…Ù' يَضُرÙ'ُهُ الشÙ'ÙŽÙŠÙ'طَانُ
Sesungguhnya ketika salah seorang dari kalian (sebelum) mendatangi (menyetubuhi) istrinya berdoa "Bismillaahi Alloohumma jannibnasy syaithoona wajannibisy syaithoona maa rozaqtanaa" lalu Allah mengkaruniakan anak, maka ia (anak itu) tidak akan dibahayakan oleh syaitan. (HR. Bukhari)

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

Ù„ÙŽÙˆÙ' Ø£ÙŽÙ†Ù'ÙŽ أَحَدَهُمÙ' إِذَا أَرَادَ Ø£ÙŽÙ†Ù' ÙŠÙŽØ£Ù'تِىَ Ø£ÙŽÙ‡Ù'لَهُ قَالَ بِاسÙ'مِ اللÙ'َهِ ØŒ اللÙ'َهُمÙ'ÙŽ جَنÙ'ِبÙ'نَا الشÙ'ÙŽÙŠÙ'طَانَ ØŒ وَجَنÙ'ِبِ الشÙ'ÙŽÙŠÙ'طَانَ مَا رَزَقÙ'تَنَا ØŒ فَإِنÙ'َهُ إِنÙ' يُقَدÙ'َرÙ' بَيÙ'نَهُمَا وَلَدٌ فِى ذَلِكَ ØŒ Ù„ÙŽÙ…Ù' يَضُرÙ'َهُ Ø´ÙŽÙŠÙ'طَانٌ أَبَدًا
Jika salah seorang dari kalian menginginkan mendatangi (menyetubuhi) istrinya berdoa "Bismillaahi Alloohumma jannibnasy syaithoona wajannibisy syaithoona maa rozaqtanaa" maka jika Allah mentakdirkan memiliki anak melalui persetubuhan itu, maka ia (anak itu) tidak akan dibahayakan oleh syaitan selama-lamanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikian Doa Bersetubuh, semoga kita biasa mengamalkan doa tersebut. Doa-doa lainnya bisa diklik di Kumpulan Doa-Doa
baiklah teman ... itulah postingan saya tentang Doa Bersetubuh dan Keutamaannya semoga teman sekalian terpuaskan dan jangan lupa untuk cari lagi untuk postingan yang serupa di sebelah kiri ^_^ tetap jaga Mata untuk selalu Update ^_^